Blog

עידן

Posted by:

האימון עם רחלי היה תהליך מכונן!
כזה ששם את המראה בכל מיני צדדים ונותן את המקפצה על-מנת לצמוח.האימון הקנה לי כלים להעצמה אישית בכל מישורי החיים

https://www.facebook.com/idan.b.david.3?

Share
0


UA-37991329-1