Blog

ישי

Posted by:

אני פגשתי את רחלי בדיוק בתקופה שהייתי זקוק לחשוף דברים שעוברים עלי וחששות שלי, חיפשתי מיקוד. אני יכול לספר שרחלי הייתה שם בשבילי לגמרי, נותנת להיפתח אליה ולעזור. החששות חלפו והמיקוד שקיבלתי ממנה הוא בדיוק מה שהייתי צריך. מעבר לזה קל מאוד להתאהב בה:)

Share
0


UA-37991329-1